På Region Dalarnas officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som organisationen är skyldig att anslå

Här finner du de senaste protokollen

Här finner du de senaste kallelser och handlingar

Här finner du arkiv för kallelser och handlingar

Information om hur du överklagar ett beslut finns här

  liemannen   12 januari 2018