Om Destination Dalarna

Destination Dalarna är ett frivilligt och öppet initiativ som samlar ett antal aktörer med det gemensamma målet att lyfta Dalarnas besöksnäring.

Familj cyklar, Foto, Per Eriksson

Vi har samlats för vi tror på Dalarna som region, som spännande varumärke och inte minst på alla de företag och idébärare som skall vara med när framtidens destinationer och besöksprodukter utvecklas.

Arbetet inom Destination Dalarna drivs av en strategigrupp bestående av representanter från de största destinationsbolagen och Region Dalarna.

Inom ramen för Destination Dalarna påbörjades 2007 ett arbete för att lyfta fram idéer om vad vi gemensamt, inom besöksnäringen, ville åstadkomma på lång sikt. Detta resulterade så småningom i en gemensam vision och gemensamma mål, 5 strategiområden och en handlingsplan. Mer information om detta hittar du under respektive rubrik på startsidan.

Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla stolta anor, vi har det i blodet. Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsområdena. Vi omsatte 5,6 miljarder kronor år 2013 med 15,1 miljoner övernattningar vilket genererade 5 906 årsysselsatta.
Det är något att vara stolt över!
Den ekonomiska potentialen för Dalarnas besöksnäring är enorm och vi kan mycket väl utvecklas till en av regionens mest spännande tillväxtbranscher.

Men ambitionen stannar inte där. När framtidens besökare väljer besöksmål, när nya och snabbväxande turistföretag letar efter etableringsort eller när utvecklingskapital söker spännande utvecklingsprojekt – då ska Dalarna vara den naturliga platsen.

Vi vill göra Dalarna till Norra Europas ledande och mest spännande turistregion.