• English (UK)
  • English (United States)
  • Svenska

Statistik

Att samla fakta är ett bra sätt att skaffa sig ett bra utgångsläge för utveckling av både verksamheten och nya idéer. Här har vi samlat några länkar där du hittar fakta både på europeisk, nationell och lokal nivå.

Besöksnäringen i Europa
Vi har sagt i vår vision att vi är en spelare på den europeiska arenan. Det innebär naturligtvis att vi håller ögonen på vad som händer inom den Europeiska besöksnäringen.

Besöksnäringen i Sverige
Tillväxtverket och VisitSweden har fått i uppdrag av regeringen att samordna verksamheterna inom de statliga myndigheter och bolag som har betydelse för besöksnäringens utveckling. Företagen inom den svenska besöksnäringen sysselsatte 2016 ca 169 000 personer och näringen omsatte 296 miljarder.
Ta del av fakta och statistik om svensk besöksnäring 2016.

Turismens årsbokslut 2016

Sommarturismen 2015
Sommarturismen 2015, Tillväxtverket, SCB

Statistik från Dalarna
Dalarna har en mycket stark attraktionskraft som destination och är den tredje största turistregionen i Sverige. Enligt en prognos på planerade investeringar kommer besöksnäringsföretagen i Dalarna att investera tio miljarder fram till år 2020. I planerna ligger byggnation av 35 000 nya bäddar. De nya bäddarna kan skapa 3 000 000 gästnätter och ge en ökad omsättning på 2,2 miljarder och 2 200 nya arbetstillfällen.

 

Om du vill veta mer, läs vår blädderversion här och ladda ner den senaste utgåvan av Besöksnäringen i siffror.