• English (UK)
  • English (United States)
  • Svenska

Strategiområden

När Destination Dalarna bildades 2007 så startade ett arbete med hela branschen där vi samlades för att diskutera och enas kring hur vi ska jobba vidare. Det arbetet resulterade i fem så kallade ”drömscenarior” som bildade en utgångspunkt för våra 5 strategiområden.

De enskilda drömsituationerna representerar dels områden som driver – och kommer att driva – framgång för vår besöksnäring, dels representerar de ett önskvärt tillstånd inom respektive område. Varje drömsituation fungerar på så vis som en handlingsorienterad delmängd av visionen.

Drömsituationer

Strategier