• English (UK)
  • English (United States)
  • Svenska

Svensk besöksnäring

Svensk besöksnäring – vår nya basindustri.
Varje år växer besöksnäringen och besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att öka.  I Sverige ökade turismens totala omsättning med 18,3 miljarder kronor eller 6,6 procent till 296 miljarder kronor under 2016. Turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 13,5 miljarder kronor eller 12,7 procent.

Under fjolåret bidrog också turismen till att skapa fler nya jobb. Antalet som arbetade inom turism ökade med knappt 7 procent till 169 000. vilket kan jämföras den totala sysselsättningsökningen i Sverige som var 1,7 procent under 2016.

Den svenska besöksnäringens aktörer har tagit fram en gemensam nationell strategi för hur man ska få turistnäringen att fortsätta att växa. Strategin har som mål att svensk turism år 2020 ska omsätta 500 miljarder, ha en sysselsättning motsvarande 300 000 års­verken och ett exportvärde på 250 miljarder.

Några viktiga aktörer inom Svensk besöksnäring är:

VisitSweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Här hittar du allt du behöver för att vara med och stärka Sveriges position som resmål.

Tillväxtverket
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turiststatistiken. Statistiken skapar en bas för kunskapsutveckling och för möjligheterna att ge en korrekt bild av turismens effekter och utveckling till politiker, myndigheter och näringsliv. Statistik ska också finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Svensk Turism
Svensk Turism AB hanterar den svenska besöksnäringens ägarandel i VisitSweden och har som primäruppgift att ansvara för ägarfrågor tillsammans med den andra ägaren, staten.
Sommaren 2010 lanserade Svensk Turism i samarbete med en rad andra av besöksnäringens nyckelaktörer Nationell strategi – hållbar utveckling för företag och destinationer i svensk besöksnäring. Hösten 2010 påbörjades uppföljnings- och implementeringsarbetet av den nationella strategin.

Visita
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar mer än 4 600 medlemsföretag med över
6 500 verksamheter, främst hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, turist- och eventföretag.