• English (UK)
  • English (United States)
  • Svenska

Trender och omvärld

Det händer mycket inom besöksnäringen både i Sverige, Europa och Världen. Vissa händelser påverkar oss i Dalarna mycket, andra inte alls. Konkurrensen hårdnar och utvecklingen går framåt i snabb takt.

Här hittar du några olika rapporter och analyser samt Destination Dalarnas Exportguide.

VisitSweden
På VisitSwedens partnersajt kan vi ta del av ett antal rapporter.

– Besöksnäringens målgruppsguide.
En kort guide om de globala resenärerna och drivkraftssegmenten.

– Bilden av Sverige internationellt som land och som resmål.

– Den globala resenären syn på Sverige: ”Vackert, tryggt & säkert, barnvänligt och gästvänligt och med en unik natur som är tillgänglig för alla”. Det är några av de starkaste associationerna som de globala resenärerna har om Sverige.
http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Malgrupper/

– Hur världen ser på Sverige som nation, Sverige har en starkt position och finns på plats 10 före våra nordiska grannländer.
http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Varumarket-Sverige/

Rapporter

Förstudie-Naturturismprogrammet, VisitSweden

Exportguide
Exportguiden är ett verktyg för företag och organisationer som vill arbeta på internationella marknader. Den ska vara ett stöd för utvecklingsprocesser samt hjälpa dig att hitta din roll i vårt internationella arbete.

Exportguide

Läs gärna Exportguiden.
Om du vill ladda ner guiden och  inte får det att fungera från Issuu, finns en pdf för nedladdning här.

Vid frågor kontakta gärna destinationsbolagen eller:
Elisabet.Asp.Christiansson@regiondalarna.se
Cecilia.Jansson@regiondalarna.se