• English (UK)
  • English (United States)
  • Svenska

Varumärket Dalarna

En stark och attraktiv region behöver en stark och tydligt kommunicerad identitet med en uttalad riktning. Bilden av Dalarna har varit samlingsnamnet för den process som på en övergripande regional nivå och ett kommunöverskridande sätt tagit ansvar för varumärket Dalarna. Detta med utgångspunkten att en regional ambition kräver en regional identitet.

Place branding eller geografisk marknadsföring handlar om att bygga en bild av en plats, stad, region eller land – en bild som bidrar till platsens framgång. Det handlar om att attrahera kapital, talang, kompetens, inflyttare, besökare och etableringar. Det handlar helt enkelt om att skapa förutsättningar för att en region ska utvecklas och blomstra.

I processen togs fram verktyg som alla företag, föreningar, organisationer och kommuner kan använda för att få hjälp i sin kommunikation. Det är:

Dalahästmärke
Berättelser
Ord och Texter
Bilder

Varumärket Dalarnas webbplats