Framtid Dalarna in other languages

Framtid Dalarna på andra språk

Här hittar du en sammanfattning av de viktigaste delarna på Framtid Dalarna på flera språk.. sammanfattningen som översättningarna grundar sig på kan du också läsa på svenska.

Engelska
Tigrinja
Arabiska
Somaliska