Framtid Dalarna in other languages

Arbetsmarknadsutbildning.

Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du i vissa fall ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens. En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad kurs som Arbetsförmedlingen beställer av exempelvis ett utbildningsföretag eller en kommunal uppdragsverksamhet. Vilka arbetsmarknadsutbildningar som är aktuella beror på hur arbetsmarknaden ser ut. Under senare tid har de flesta utbildningarna varit inom tillverkningsindustrin, vård och omsorg samt transport

Kan jag ta del av en arbetsmarknadsutbildning?

Din arbetsförmedlare bedömer först vilka förutsättningar du har att få ett arbete. Arbetsförmedlaren utgår från dina erfarenheter och det yrkesområde du söker arbete inom, men tar även hänsyn till den konjunktur som råder.

Hur länge pågår en arbetsmarknadsutbildning?

En arbetsmarknadsutbildning pågår vanligtvis i upp till sex månader. Du kan även få en längre utbildning om det behövs för att du ska uppfylla ditt utbildningsmål. Hur mycket får jag i ersättning? Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Det är Försäkringskassan som beräknar, beslutar om och betalar ut ersättningen. Läs mer i faktabladet Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning på forsakringskassan.se. Är jag försäkrad? Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Arbetsgivaren kan även få ersättning av staten om du skulle skada något på företaget.

Vem gör vad?

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om arbetsmarknadsutbildningar. Om din arbetsförmedlare bedömer att du kan ta del av en arbetsmarknadsutbildning planerar ni tillsammans vilken utbildning som passar bäst.

Läs mer:

Arbetsmarknadsutbildning

    • Tips från arbetsgivarna