Framtid Dalarna in other languages

Folkhögskola

I Dalarna finns totalt sju Folkhögskolor med 125 olika kurser och utbildningar .Folkhögskolan vänder sig till alla vuxna över 18 år och kurserna berättigar studiestöd från CSN. Varje folkhögskola har en egen profil som kommer till uttryck dels genom det kursutbud som skolan erbjuder, dela genom kursövergripande teman. Många folkhögskolor kan erbjuda boende i internat. Undervisningen är avgiftsfri men deltagaren måste betala för kulslitteratur, material, mat och eventuellt boende.

Till de allmänna kurserna har folkhögskolorna inga speciella inträdeskrav. Men kan börja på olika nivåer beroende på tidigare skolbakgrund. Till de mer specialiserade kurserna ställs det däremot ibland krav på förkunskaper eller arbetsprov.

Läs mer:

Folkhögskolor i Dalarna

 

    • Tips från arbetsgivarna