Framtid Dalarna in other languages

Våren 2015 startade Projektet ”Arbetsmarknadskunskap”   i 10 av Dalarnas 15 Kommuner.

Unga i Dalarna ska få lära sig mer om hur arbetsmarknaden ser ut, för att t ex kunna göra mer medveta utbildningsval som matchar arbetsgivarnas behov. Därför kommer skolor i Dalarna att ha lektioner i ämnet arbetsmarknadskunskap. Om du haft en lektion i arbetsmarknadskunskap och känner att du vill ha ännu mer information, och inspiration om utbildning och jobb, då kan du surfa runt på den här webben ett tag. Här kan du bli inspirerad av människor som jobbar i Dalarna, men även få mer kunskap om vilka yrken som Dalarnas arbetsgivare har störst behov av, och mycket mer.

Falun-Borlänge regionen står som projektägare. www.arbetsmarknadskunskap.se

 

    • Tips från arbetsgivarna