Framtid Dalarna in other languages

Praktik

Praktik är ett bra tillfälle för dig som studerar eller är arbetslös att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter. Inom yrken där det är stor konkurrens om jobben kan praktiken bli en viktig eller till och med avgörande merit.På vissa utbildningar är det obligatoriskt med en eller flera praktikperioder. På andra kan praktik utgöra en frivillig del. Men på de flesta utbildningar ingår ingen praktik alls, och då är det till dig själv att fixa praktik.

Hur hittar jag praktikplats?

Du som är arbetslös kan genom arbetsförmedlingen få en praktikplats. Hur det fungerar beror på din ålder. Det finns ett program om du är mellan 16-25 och ett program för dig som fyllt 25. Att ordna praktik på egen hand innebär lite arbete, men har många fördelar. Bland annat kan du själv påverka var du hamnar och kanske få in en fot på en arbetsplats där du skulle vilja jobba även efter utbildningens slut.

Prata med studievägledaren

Börja med att ta kontakt med studievägledaren på din utbildning. Han eller hon kan ge allmänna tips och råd om praktik, och ofta även konkreta förslag på arbetsplatser du kan kontakta. Många skolor har kontakter med såväl näringsliv som olika myndigheter och organisationer, och om de kan hjälper de gärna till att förmedla praktikplatser.

Använd ditt personliga nätverk
Om skolan inte kan bidra med några användbara kontakter gäller det att utnyttja ditt eget personliga nätverk. Det består av alla du känner – din familj, dina släktingar, kompisar, grannar, lärare m.fl. Tänk efter vem som jobbar eller kan ha andra kontakter inom det område du vill jobba, och be dem hjälpa dig.

Sök på nätet
Många företag, organisationer och myndigheter har information om praktikmöjligheter på sina webbplatser. Använd Eniro.se eller Hitta.se för att få uppslag och tips om vilka arbetsgivare som finns inom den bransch eller det område du skulle vilja jobba

Kontakta arbetsgivaren
När du hittat en arbetsplats som du är intresserad av att praktisera på ringer du upp och frågar om de tar emot praktikanter. Presentera dig och var beredd att svara på frågor om varför du vill praktisera just hos dem, vad du vet om deras verksamhet, vad du hoppas få ut av din praktik m.m.

Arbetsförmedlingen
Prata med din kontaktperson på arbetsförmedlingen för att höra om du uppfyller villkoren för en praktikplats.

Pengar under praktiken

Studiemedel: Du kan ha rätt till studiemedel från CSN under din praktikperiod. Villkoret är att praktiken ingår som en del i din utbildning. Frivillig praktik utanför utbildningens ramar kan du däremot inte få studiemedel för.

Praktiklön: Vissa arbetsgivare erbjuder sina praktikanter så kallad praktiklön. Den ligger oftast en bra bit under ingångslönerna inom yrket, men det kan finnas utrymme att förhandla.

Arbetslöshetsersättning: Om du har en praktikplats via arbetsförmedlingen kan du få ersättning. Beloppets storlek beror på din ålder och om du har ett slutbetyg från gymnasiet eller inte.

Arbetsintyg och betyg

Efter praktiken ska du se till att få ett arbetsintyg där arbetsplats, arbetsuppgifter och praktikens längd framgår. Be gärna om ett skriftligt omdöme också – ett arbetsbetyg – där det står några rader om hur du skött dina uppgifter och hur du är som person. Arbetsintyget och/eller betyget kan vara bra att ha när du så småningom ska söka ”riktiga” jobb.

    • Tips från arbetsgivarna