Framtid Dalarna in other languages

Öka dina jobbchanser.

Yrkesutbildning, högskolestudier eller arbetslivserfarenhet ger bättre chanser till jobb. När arbetsgivare letar efter någon som ska ta över en arbetsuppgift är det ofta mer bråttom än vid nyanställningar. Man vill helst att den nyanställda ska kunna jobba 100 procent från första dagen. Därför är det bra att vara förberedd på arbetslivet genom en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet, en eftergymnasial utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola eller ha någon form av erfarenhet från arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter som inte kräver någon utbildning eller erfarenhet blir allt färre. Många arbetstagare i länet som går i pension har under många år utfört arbetsuppgifter där det behövs mera utbildning än de har. En tredjedel av arbetsgivarna inom industrin önskar därför att de som anställs för att ersätta de äldre har en högre utbildning. På hela arbetsmarknaden i länet önskar en femtedel av arbetsgivarna att de nya arbetstagarna ska ha en högre utbildning.

Dina möjligheter till jobb ökar om du har körkort och till och med tillgång till egen bil. Olika typer av valideringar, licenser och certifikat behövs också inom industrin, inom information och kommunikation och inom transportbranschen. Jobbmöjligheterna ökar om du har yrkesbevis och utbildningar som krävs, exempelvis YKB och ADR inom transport.. Kunskaper i svenska är ett måste för nästan alla jobb i länet. Man måste kunna förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter och kunna rapportera på svenska. I de stora multinationella företagen kan arbetsspråket vara engelska och då måste man behärska det.

Arbetsförmedlingen har intervjuat arbetsgivare i Dalarna för att ta fram en lista på vilka ”nyckelord” som finns för olika yrken, det vill säga vilka egenskaper, behörigheter och kompetenser som är ett extra plus inom olika yrken. 

 

    • Tips från arbetsgivarna