Nästan 3 000 kursdeltagare deltog i arbetsmarknadsprojektet Unga till arbete mellan 2010 och 2014. Cirka sextio procent har gått vidare till arbete eller studier.
– Nu planerar elva kommuner att implementera Unga till arbete i sin ordinarie verksamhet, berättar Karin Rosenberg, projektledare på Region Dalarna.

Många ungdomar var arbetslösa i början av 2009, samtidigt som vi befann oss i en lågkonjunktur.
– Därför bestämde vi oss för att stämma i bäcken. Kommunerna, Landstinget Dalarna och Region Dalarna pratade ihop sig, vilket ledde till att Region Dalarna började utveckla projektet Unga till arbete våren 2009, berättar Lena Reyier, förste vice ordförande i Region Dalarna.

Förhållningssätt och bemötande – framgångsfaktorer

Unga till arbete skulle pågå i tre år (2010–2012), men projektet förlängdes två gånger och avslutas nu, i december 2014. Ungdomarnas behov har stått i fokus och kursledarna har fått mycket höga betyg av kursdeltagarna för det sätt som de bemött ungdomarna på. ”Kursledaren hade ett bemötande jag aldrig tidigare mött hos en stödperson. Jag fick tillbaka lite självförtroende, kunde faktiskt drömma lite igen.”
– Många kursdeltagare har uttryckt sig på liknande sätt i de utvärderingar som gjorts under projekttiden, berättar Karin Rosenberg.
Projektet hade också som mål att utveckla en regional modell för hur Dalarnas kommuner och arbetsförmedlingar kan jobba med unga arbetslösa. När projektet nu avslutas kommer elva kommuner att jobba vidare med modellen Unga till arbete.

Unga till arbete kan komma att leva vidare RD_Unga till arbete_pop_low

I början av nästa år kommer akuta medel att avsättas för målgruppen unga arbetslösa inom Europeiska Socialfonden, ESF, programområde 3.
– Då får Unga till arbete förhoppningsvis möjlighet att vidareutvecklas samtidigt som målgruppen kan vidgas mot fler målgrupper, säger Karin Rosenberg.

Vi har tagit fram en trycksak där vi berättar om Unga till arbetes framgångsrika arbete.

Slutrapport, Unga till arbete

Om du vill veta mer om insatserna inom Unga till arbete, som nu avslutas, kan du kontakta:

Karin Rosenberg, projektledare, Region Dalarna, 023-77 70 79
Göran Ehn, biträdande projektledare, Region Dalarna, 023-77 70 82