Den 27–28 oktober arrangerar Region Dalarna och Region Gävleborg tillsammans Miljötinget 2017 på Slottegymnasiet i Ljusdal. Temat för årets konferens är omställning och deltagarna kommer att få arbeta fram 100 konkreta förslag på hur Sverige kan blir mer hållbart.

– Miljötinget ska vara en språngbräda för vidare engagemang och ge ungdomar i Dalarna och Gävleborg de kunskaper, verktyg och sammanhang de behöver för att vara en del av ”den gröna omställningen”, säger Karin Jansson (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg.

– I november kommer vi sedan att åka ned till Stockholm för att lämna över förslagen till Karolina Skog (MP), miljöminister vid miljö- och energidepartementet, säger Micaela Nordin, projektledare för Miljötinget.

Micaela forsätter:

– Dalarna och Gävleborg ska vara hållbara län där ungdomar känner delaktighet och har inflytande över det gemensamma samhällsbygget. Att lämna över dessa förslag till Karolina Skog är ett sätt att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen, förklarar Micaela Nordin.

Årets miljöting kommer att bjuda på seminarier och föreläsningar blandat med workshops och praktiska övningar. Bland föreläsarna finns Madeleine Westin, meteorolog samt Björn Fondén, representanter för Sveriges unga i FN 2017.

– Miljötinget engagerar och utbildar men fungerar även som en mötesplats där ungdomar från båda länen får möjlighet att träffas och skapa nya nätverk och kontakter, säger Micaela Nordin, projektledare för Miljötinget.

Årets miljöting arrangeras i samarbete med Ljusdal kommun.

Fakta Miljötinget
Miljötinget – av ungdomar, för ungdomar. Miljötinget är en tredagars miljökonferens för ungdomar i Dalarna och Gävleborg. Samtliga skolungdomar i årskurs nio och gymnasiet i Dalarnas och Gävleborgs län bjuds in att delta på Miljötinget. Tinget är ett årligt återkommande evenemang, skapat för att öka kunskapen och väcka engagemang och intresse för miljö – och samhällsfrågor. Stommen i Miljötinget är programrådet. Programrådet består av 25 ungdomar, som deltagit i tidigare års ting, som planerar årets upplägg, marknadsför och genomför Miljötinget.

Kontakt
Michaela Nordin, projektledare för Miljötinget, 026-53 16 78

Mer information
Miljötingets webbplats

  helenah