Från att ha varit ett av länets mest könssegregerade gymnasieprogram är vård- och omsorgsutbildningen på god väg att kunna klassas som jämställd. Den 7 november presenterade Region Dalarna 2017 års sammanställning av antagningen till länets gymnasieskolor.

Med utgångspunkt från antagningens resultat, gav Dan Gustafsson från Region Dalarna en trendbild gällande gymnasieprogrammen och hur arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet ser ut i Dalarna.

–Statistiken visar generellt att det blir mer jämställt på programmen, även på de program som traditionellt varit mer könssegregerade, säger Dan Gustafsson som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor på Region Dalarna. Och på vård- och omsorgsprogrammet ser vi detta tydligt.

Länets arbetsmarknad skulle må bra av fler unga människor som arbetar, fler elever som kommer från gymnasieskolans yrkesprogram och en jämnare könsfördelning på våra utbildningar. Dan Gustafsson lyfter särskilt fram de positiva konstaterandena att:

  • antalet elever som slutar åk 9 är större nu än på flera år.
  • andelen elever som väljer yrkesprogram har slutat sjunka samtidigt som några av yrkesprogrammen fortsätter att öka.
  • andelen killar på vård och omsorgsprogrammet kraftigt ökar.

 

Presentationen hölls på och i samarbete med Kristinegymnasiet i Falun, där Vård- och omsorgsprogrammet bland annat finns.

Ta del av antagningsstatistiken för gymnasieskolan 2017.


Fakta om Vård- och omsorgscollege Dalarna
  • I Vård- och omsorgscollege Dalarna samverkar utbildare och arbetsliv för att forma och kvalitetssäkra relevanta utbildningar inom vård och omsorg.
  • Tolv kommuner och Landstinget Dalarna, fackliga organisationer, utbildare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan deltar.
  • På Kristinegymnasiet, som är en av medlemmarna, ser man ett ökat intresse för vård- och omsorgsutbildningen bland killar.
  jenny