När AlmeDalarna kommer till Visby så blir det midsommarfest. Det vet vi sedan förra året. Och i Dalarna gillar vi traditioner. Men vi vill också prata om att regioner utanför storstäderna är något helt annat än ”skräpytor”. I år är intresset ännu större bland dalarepresentanter som vill vara med och lyfta Dalarnas frågor och styrkor på den nationella arenan. Följ oss i Almedalen den 2-4 juli!

Söndag till söndag, den 2-9 juli, är det dags för politikerveckan i Visby. Från Dalarna gör vi för andra året gemensam sak och lyfter fram vår region i AlmeDalarna, med en bred delegation av politiker och tjänstemän från kommuner, regionala offentliga aktörer och näringslivet.
– Vi tar avstamp i 2016 års genomförandesuccé, då vi fick fler än dubbelt så många besökare än vi trott. Sedan dess har vi spetsat till och utvecklat AlmeDalarna, säger Abbe Ronsten, ordförande i Region Dalarna.

Sju paneldebatter

Programmet är uppbyggt kring sju paneldebatter söndag till måndag, och dalaminglet som hålls på måndag eftermiddag. Nytt för i år är att vi har rundabordssamtal, eller power meetings, som de kallas i Almedalen, under hela tisdagen. Där får vi tid att diskutera specifika regionala utvecklingsfrågor med både regionala och nationella aktörer.  Det var något som efterfrågades förra året.

Ellinor Persson moderator

Vi presenterar stolt Ellinor Persson som även i år är vår moderator och kommer att leda alla paneldebatter. Med humor, värme och professionalitet höjer hon energin och ställer frågor med spets. Ellinor var imponerad över AlmeDalarnas förmåga att locka till sig besökare 2016 och uttryckte själv efteråt:

– Jag har deltagit på Almedalsveckan i 18 år, men har aldrig varit med om ett sådant publiktryck som det varit här i AlmeDalarna.

Ser möjligheter

Temat handlar, liksom i fjol, om de åtta miljoner människorna i Sverige som inte bor i storstäderna. Vi vill diskutera hur vi smartast kan samverka för att ge Sverige de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling och om att regionerna utanför storstan är en viktig del av näringen för tillväxt och utveckling. Vi pratar om utmaningar och ser möjligheter.

Men vi inleder förstås med att bjuda in alla att vara med och fira midsommar med Dalarna i Hälsodalen. AlmeDalarnas midsommarfest i Visby fick stort genomslag förra året så vi fortsätter traditionsenligt.

Hitta AlmeDalarna

AlmeDalarna tar plats i Hälsodalen vid St Hans Café i Visby den 2-4 juli. Följ våra aktiviteter på Facebook, Instagram och Twitter.

Kontakt

Amelie Sahlin, 023-77 70 08, chef samhällsbyggnadsenheten Region Dalarna
Carl Johan Ingeström, 070-654 52 96, VD Visit Dalarna AB

Fakta om AlmeDalarna 2017
  • 2015 beslutade politikerna i Region Dalarnas direktion att regionala aktörer och Dalarnas kommuner ska synliggöra och driva Dalarnas utvecklingsfrågor genom egna aktiviteter under Almedalsveckan.
  • Samverkansprojektet AlmeDalarna genomförs under 2016-2018.
  • Visit Dalarna AB är projektägare för AlmeDalarna sedan 2017. Region Dalarna medfinansierar med 50 procent. Övriga finansiärer är Visit Dalarna AB, Dalarna science park, Samarkand AB och länets kommuner.

Vi är AlmeDalarna 2017

Dalarnas 15 kommuner
Visit Dalarna AB
Region Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna
Landstinget Dalarna
Dalarna Science Park
Samarkand 2015
Almi
Dalarnas Idrottsförbund
Scandinavian Mountains
Triple Steelix

Programmet i korthet

Söndag den 2 juli

16.00-17.00 ”Skräpytor”, tillväxtmotorer eller det postgeografiska samhället? Paneldebatt

20.00-22.00 Midsommarfest i Hälsodalen.

Måndag den 3 juli

09.00-10.00 Sverige: det nya drömlandet för storinvesteringar? – eller vem lyckas med de stora forskningsinvesteringarna. Paneldebatt

10.15-11.15 Handelskrig, Nyindustrialisering eller ”basically gone”? – Utmaningar och möjligheter för svensk industri på 2020-talet. Paneldebatt

11.30-12.30 Kunskapsurbanisering eller boomerangeffekt? – Möjligheter och utmaningar för skola och utbildning utanför  storstäderna. Paneldebatt

12.45-13.45 Förebyggande hälsa: utmaningar, skillnader & effekt. – Möjligheter att minska ohälsa i framtiden. Paneldebatt

14.00-15.00 Sverige på efterkälken inom besöksnäringen – varför kör vi inte full fart när alla förutsättningar finns att skapa jobb? Paneldebatt

15.15-16.15  Vägval Sverige – Almedalsveckans stora regionpolitiska debatt. Paneldebatt

Tisdag den 4 juli

08.30-16.00 Power meetings.

  liemannen