Karin Ek Lissbol DalaWux, Conny Danielsson Region Dalarna, Anna Ekström, Abbe Ronsten Region Dalarna.

— Ta chansen att tala om för oss hur det kan bli bättre.
Med den uppmaningen drog den stora diskussionen igång när gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström (S) besökte Region Dalarna på onsdagen.
Mötet handlade om den satsning som regeringen gör för att stärka vuxenutbildningen.

Ett 15-tal personer från det offentliga Dalarna samt arbetsgivarsidan kände sig kallade att komma till den minikonferens som Anna Ekström bjudit in till. Och hon tog själv tag i moderatorrollen, efter att hon berättat om sin bakgrund.
— Jag är född i Mora och känner mig som en kulla. Jag bär Moradräkten med stolthet, förklarade den relativt färske ministern, som närmast kommer från Skolverket.

Färdig struktur i Dalarna

Hon berättade om regeringens satsning på vuxenutbildningen och att Dalarna är ett av de första stoppen på landsturnén.

Anna Ekström

— Det beror på att det redan finns en färdig struktur här, sade hon och lyfte fram en del fakta som det offentliga Sverige har att hantera:

  • Arbetsmarknaden går bra med 100 000 lediga jobb. Samtidigt finns det 350 000 arbetslösa.
  • Många nyanlända har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
  • Gymnasiet är en vattendelare. De som klarar gymnasiet med godkända betyg går det oftast bra för. De som inte klarar gymnasiet har det tuffare.

Hon framhöll att beslut i regering och riksdag är en sak men att det praktiska jobbet görs ute i länen.
— Allt hänger på vilka möjligheter ni har att jobba med era målgrupper. Det viktigaste är att vi får till utbildningar och det är det ni är bra på, sade Anna Ekström, som ville ha högt i tak under diskussionen.

Många synpunkter

Och hon fick med sig många synpunkter från Dalarna. Dan Gustafsson, Region Dalarnas samordnare för kompetensförsörjning, redogjorde för hur arbetsmarknadsläget ser ut runt om i länet. Och just när det gäller vuxenutbildningen var han inte allt för positiv.

Dan Gustafsson, Conny Danielsson, Abbe Ronsten

— Som det ser ut nu svarar inte den regionala vuxenutbildningen mot arbetsmarknadens behov och vi välkomnar den här satsningen, sade han.
Det blev diskussioner om allt från lärcentra och kollektivtrafik, till att tänka brett mellan olika utbildningsslag som gymnasieskolan, vuxenutbildning, högskola och YH-utbildningar.
— Jag tror det är klokt att tänka på gymnasieutbildning och vuxenutbildning samtidigt. Vi rör oss i gränslandet mellan arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik, sade Anna Ekström.

YH hett diskussionsämne

YH var ett annat stort samtalsämne. Yrkeshögskoleutbildning är ett av de säkraste sätten att få ett arbete och Mikael Rosén (M), ledamot i Region Dalarnas direktion, efterfrågade en större satsning inom det området.
— Staten borde vara schysstare med YH. Till exempel drabbades Dalarna när en bra och uppskattad turismutbildning i Orsa togs bort, sade han.
Linnéa Agne från YH-gruppen framhöll att en av styrkorna med YH är att näringslivet är aktivt med i arbetet när utbildningar tas fram.

Inga löften om mer resurser

Anna Ekström sade att hon är väl medveten om att YH är en effektiv väg som borde ha mer resurser.

— Behovet av YH är uppenbart stort. Jag kan inte lova mer resurser nu men jag kan lova att vi är medvetna om problemet.
Validering var ett annat diskussionsämne. Conny Danielsson är strateg för kompetensförsörjning vid Region Dalarna och han berättade om Region Dalarnas arbete med validering och vad som krävs för att komma vidare.
— Vi behöver öronmärkta pengar, då skulle vi få bättre rull på den verksamheten, sade han.

  liemannen