Många branscher i Dalarna har brist på arbetskraft. Samtidigt finns en outnyttjad kompetens och arbetsvilja hos människor som står utanför arbetsmarknaden. Vilken roll kan sociala företag ha för att möta behoven hos de som kämpar för att bli en del av arbetsmarknaden? Med seminarier och filmer får offentliga och privata aktörer nu möjlighet att lära sig mer om vinsten av samarbete med sociala företag?

Satsningar på sociala företag handlar om att bredda arbetsmarknaden för fler människor. I Dalarna har vi idag 19 sociala företag som tillsammans har ungefär 120 anställda och 120 sysselsatta i arbetsträning och rehabilitering.

– En breddad arbetsmarknad innebär ett vidgat och inkluderande synsätt. Företag, arbetsgivare, samhällsfunktioner, vi är många som behöver tänka nytt. Samarbete med arbetsintegrerande sociala företag, det vill säga att upphandla och köpa företagens produkter eller tjänster, fyller en viktig funktion och behov i samhället, säger Mikael Källman, projektledare för Utveckling av ASF i Dalarna.

– Alla kan bidra med 100 procent utifrån sin egen förmåga. Dalarnas sociala företag behövs för att de med svag ställning på arbetsmarknaden ska känna social delaktighet och kunna bidra till ökad samhällsnytta, säger Åke Hedblom, vd Koopus i Hedemora, som är vinnare av Årets Dalakooperativ 2018.

Upphandling med social hänsyn har positiv inverkan för ett socialt hållbart samhälle

Inom både den privata och offentliga sektorn ställs idag högre och bättre krav på ökad hållbarhet och ökat socialt ansvar. Sedan januari 2017 bidrar lagen om offentlig upphandling till att offentliga aktörer kan göra upphandlingar med social hänsyn och reserverade kontrakt.

Vill du som offentlig aktör eller privat företag lära dig mer om vinsten i att samarbete med sociala företag?

Region Dalarna och projektet Utveckling av ASF i Dalarna erbjuder alla offentliga aktörer och privata företag möjlighet till ett seminarium på temat ”Hur kan de sociala företagen bidra till att fler kommer i arbete i Dalarna?”
Se filmen ASF Din affärspartner i Dalarna

Konferens 13 september: Arena ASF i Dalarna

Torsdag 13 september arrangeras konferensen och mässan Arena ASF i Dalarna med bland annat föredrag och diskussioner om kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Konferensen äger rum på Galaxen i Borlänge.
Anmäl dig till konferensen.


Om projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna”

  • Regeringen har stora förväntningar på att de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF) ska bidra till att skapa arbetstillfällen för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.
  • Region Dalarna tror även att Dalarnas ASF:er kan vara med och möta de sociala utmaningar som länet står inför de kommande åren. Därför finns projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna”.
  • Projektet sker i samarbete med Kompetensbyrån Ek för, Coompanion Dalarna och AB Samarkand2015 för att utveckla regionala och lokala stödstrukturer med syftet att stärka företagens affärsmässighet och överlevnadsförmåga. I sin tur ska det bidra till att bredda länets arbetsmarknad och hållbar tillväxt i Dalarna.
  jenny