Nu finns ett nytt åtgärdsprogram framtaget för arbetet med Dalarnas miljömål. Det gedigna programmet lanserades den 7 mars under en stadsvandring i Falu centrum av landshövding Ylva Thörn, landstingsordförande Gunnar Barke, Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten, Dalarnas Bildningsförbunds ordförande Karin Örjes och Byggdialog Dalarnas ordförande Per Adriansson.

I Dalarnas åtgärdsprogram har offentliga organisationer, näringsliv och frivilligorganisationer identifierat vilka insatser de kan göra för att Dalarna ska vara rustat för en framtid i samklang med miljön. Mellan åren 2018 och 2022 ska 200 åtgärder genomföras och miljömålsarbetet har tydlig koppling till arbetet med Agenda 2030.

Under åtgärdsvandringen lyftes behov av åtgärder fram inom olika områden, till exempel vattenförsörjning, friska sjöar och vattenkraft som energikälla. Andra åtgärder handlar om att utveckla socialt hållbara boendemiljöer och stadsplanering, om folkbildning kring konsumtion och återbruk, transport och energieffektivisering med mera.

Region Dalarnas roll

Region Dalarna ansvarar och är drivande för 17 åtgärder inom åtta åtgärdsområden: jordbruk/livsmedelsstrategi, tillverkningsindustri/energieffektivisering, trähusbyggande, transporter/infrastruktur, samhällsbyggnad/regional planering, energi- och klimatrådgivning, sociala värden och regional miljödriven tillväxt.

I de flesta fall innebär inte åtgärderna några nya uppdrag, utan arbetet är till stor del redan en del av Region Dalarnas verksamhet och i linje med Dalastrategin.

God regional samverkan

I alla åtgärder där Region Dalarna är drivande så sker arbetet i god och nära samverkan med andra aktörer, såsom Länsstyrelsen, Landstinget, Högskolan, Byggdialog Dalarna, Dalarna Science Park med flera.

– Åtgärdsprogrammet har gett en ökad tydlighet i rollfördelningen mellan olika aktörer och det samtidigt som vi har ett väl upparbetat samarbete mellan oss, kommer att öka regionens möjligheter att genomföra åtgärdsprogrammet med framgång, säger Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten.

Läs mer om åtgärdsprogrammet och ladda ner dokumentet.

 

 

 

 

  jenny