Region Dalarnas arbetsutskott hade sammanträde 30 augusti. Det var många ärenden på dagordningen men de flesta gick vidare till direktionen för beslut.

Ett av AU-besluten gällde förändring av Gränskommittén Hedmark-Dalarna. Gränskommittén bildades 2012 med målen att öka samverkan och  minska gränshindren mellan det norska länet Hedmark och Dalarna.
Under 2016 påbörjades en process för att klargöra hur kommitténs framtida organisation ska se ut och medlemmarna (Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmarks Fylkeskommune och Fylkesmannen Hedmark) är överens om en ny inriktning mot mer strategiskt arbete. Arbetsutskottet beslutade anslå 200 000 kronor till verksamheten för 2017, i enlighet med den nya överenskommelsen. Tidigare avsattes 500 000 kronor per år varav hälften verksamhetsmedel och den andra hälften projektmedel.

  liemannen