Fredagen den 28 september samlades representanter från 15 myndigheter och organisationer i Dalarna, på residenset i Falun för att skriva under en gemensam avsiktsförklaring  för ett jämställt Dalarna 2018-2020.

Dokumentet  ”Makt och Möjligheter- För ett Jämställt Dalarna Avsiktsförklaring 2018-2020” ska kunna användas som utgångspunkt för internt och externt jämställdhetsarbete. Undertecknandet innebär ett mandat till medarbetare att arbeta enligt avsiktsförklaringen och se till att eventuella brister i respektive organisation kan rättas till. Cheferna för undertecknande myndigheter och organisationer ansvarar för att innehållet i avsiktsförklaringen sprids och implementeras i den egna organisationen.

De prioriterade samverkansområdena är:

  • Jämställd kultur och fritid
  • Jämställd bildning och utbildning
  • Jämställd hälsa
  • Jämställd integration
  • Jämställda relationer och våldsprevention
  • Jämställd tillväxt

Här kan du läsa avsiktsförklaringen

Myndigheter och organisationer som deltog:
Almi, Arbetsmiljöverket, Dalarnas Bildningsförbund, Dalarnas idrottsförbund, Företagarna, Försäkringskassan, Högskolan Dalarna, Kriminalvården, Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen Dalarnas Län, Migrationsverket, Polismyndigheten Region Bergslagen, Region Dalarna, Skogsstyrelsen och  Åklagarmyndigheten.

Representant från Region Dalarna var Regionordförande Abbe Ronsten.

 

Representanter från 15 myndigheter och organisationer som har samlats för att skriva under avsiktsförklaringen för ett jämställt Dalarna. Foto:

  maria