Måndagen den 24 september gästades Region Dalarna av en delegation från Hubeis provinsregering. Dalarna och Hubei samarbetar sedan nästan 10 år tillbaka inom exempelvis näringslivsutveckling och ungdomsdemokrati och detta var det årliga högnivåbesök som görs för att förankra och underlätta pågående samarbeten och projekt mellan regionerna.

Mötet hölls på Åkerblads hotell i Tällberg och från Dalarna deltog Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten och berörda tjänstepersoner från Region Dalarna och Dalarna Science Park.

Diskussionerna handlade främst om vikten av att skapa förutsättningar för fortsatt gott affärsutbyte mellan företag i Dalarna och Hubei och att hitta gemensamma lösningar för att ta bort problem och hinder som kan uppstå på grund av olika affärskulturer och ibland bristande tillit. Här är Dalarnas representationskontor Wuhan en viktig resurs, men det krävs ömsesidiga ansträngningar och tålamod vilket båda parter sade sig vara villiga att arbeta för baserat på de goda relationer som har skapats under åren.

En annan fråga som diskuterades var hur regionerna kan fortsätta samarbetet i syfte att främja ungas delaktighet och inflytande. Hubeiprovinsen är angelägna om att fortsätta samarbetet och de betonar vikten av ungas engagemang i samhällsutvecklingen. Från provinsnivå är de beredda att fortsätta stötta aktiviteter av samma slag som i de pågående projekten för att underlätta ungdomsutbyten. Sista gemensamma aktiviteten i Youth VIP Dalarna/Hubei II och i Management & Coordination Dalarna/Hubei II-project kommer att äga rum i Dalarna den första veckan i november. Detta möte var ett bra tillfälle att diskutera innehållet utifrån ett övergripande miljötema. I juni 2019 avslutas dessa projekt.

Med på middagen var representanter från Dellner Couplers, Vika, där delegationen skulle göra ett studiebesök dagen därpå. Även Borlänge kommun var representerade utifrån det faktum att de båda systerstäderna Borlänge och Wuhan i Hubeiprovinsen på onsdagen i förra veckan invigde ett Konfuciusinstitut i Borlänge.

(Ännu en dalahäst på språng ut i världen (Abbe Ronsten överlämnar som en gåva till delegationsledaren; Mr Liang Weinian, Memeber of Standing Committee and Secretatry General of CPC Hubei Provincial Comimittee)

  maria