Nu är det dags för Region Dalarnas medarbetare, som arbetar med utvecklingen av den regionala besöksnäringen, att fortsätta sitt arbete på Visit Dalarna AB. Från den 1 oktober tillhör verksamheten Visit Dalarna och de flyttar in i Visits lokaler på Trotzgatan.

De medarbetare som flyttar över till Visit Dalarna är Cecilia Jansson, Elisabet Asp Christiansson, Lotta Magnusson och Ulf Backéus (saknas på bilden).

Tidigare i våras, den 16 mars, undertecknade länets 15 kommuner, fyra destinationsbolag och Region Dalarna de avtal som ger Dalarna ett gemensamt bolag för länets besöksnäring och turismutveckling. Därmed var en lång resa i hamn.

Beslutet innebar också att de regionala besöksnäringsfrågorna och projekt som är en del av Region Dalarnas verksamhet skulle flyttas över. Och det är det som nu sker. Fyra medarbetare byter arbetsgivare till Visit Dalarna. Arbetsuppgifterna blir i princip desamma och projekten följer med.

Sedan år 2007 har Region Dalarna tillsammans med länets besöksnäring och kommuner utvecklat ett kluster inom besöksnäringen, Destination Dalarna.
– I och med att vi bildat bolaget Visit, så får vi en mycket tydlig klustermotor, säger Lotta Magnusson, länsturismchef på Region Dalarna. Vi får en samordning mellan lokal och regional nivå som ingen annan region i Sverige har.

Samarbeten med Region Dalarna blir såklart inte mindre viktig efter flytten. Besöksnäringen har sin givna plats i Dalarnas regionala utveckling, som Regionen ansvarar för övergripande.

– En sådan här dag är det många blandade känslor, men nu kör vi full fart framåt!, sa Lotta Magnusson i samband med att hon och kollegorna tackades av under fredagen.

 

 

  jenny