Medialunch

På måndagen hade Region Dalarna besök av de flesta mediabolagen i länet. Anledningen till pressträffen var att Region Dalarna ville informera om det pågående arbetet med infrastrukturplanerna.
– Infrastrukturen är en av våra absolut viktigaste frågor, konstaterar ordförande Abbe Ronsten (S).

Satsningarna på infrastruktur styrs av två olika dokument, dels den nationella planen och dels länsplanen. Region Dalarna arbetar för fullt med att ta fram underlag till de nya planerna, som ska gälla 2018-2029. Infrastrukturstrategen Kent Söderlund gick igenom vilken ”plånbok” som betalar olika satsningar, hur arbetet går till med att ta fram planerna och vilka resurser som finns. Just resursfrågan är central i arbetet och Kent Söderlund berättade att pengarna långt ifrån räcker till. För att kunna bygga allt som krävs i den nationella planen skulle anslagen behöva fyrdubblas och när det gäller länsplanen skulle ett dubbelt så stort anslag behövas.
– Det var ett bra möte, vi fick möjlighet att berätta mer om vårt arbete och förtydliga vem som har ansvaret för de olika delarna, säger Abbe Ronsten.

Regional systemanalys Dalarna

  liemannen