För tredje året i följd gör sig kommuner och regionala organisationer nu startklara för Almedalsveckan i Visby. Med den gemensamma satsningen AlmeDalarna vill politiker och tjänstepersoner stärka bilden av Dalarna som en fantastisk region att bo, arbeta och utvecklas i. Storstadsregionerna är viktiga, men de klarar sig inte utan övriga Sverige.

AlmeDalarna samlar i år en delegation med närmare 120 politiker och tjänstepersoner från Dalarna. Man åker ner som deltagare i paneldiskussioner, för att bevaka de frågor man arbetar med och för att ge plats åt Dalarna. Seminarieprogrammet serveras i sju paneldiskussioner som kör igång redan på söndagen med en intressant diskussion kring frågan ”borde vi få bo där vi vill?” – en fråga som tar sin utgångspunkt i förhållandet ”Land och Stad”.

För att få ut det mesta av alla paneldeltagarna tar AlmeDalarna ett nytt grepp och sätter dem en och en i den heta stolen efter varje avslutat diskussion, där de får svara på ytterligare några frågor. Frågor kan då också komma hemifrån Dalarna, eftersom flera kommuner har nappat på möjligheten att livesända AlmeDalarna och skicka dalfolkets frågor direkt till paneldeltagarna i Visby.

– Vi hoppas att Dalarnas invånare tar chansen att följa händelserna i Almedalen och framför sina frågor utifrån de ämnen som diskuteras, säger Elsmari Julin, chef för Region Dalarna.

Intresset har varit stort även i år för att ordna egna runda-bordssamtal för att diskutera lokala och regionala näringslivs- och utvecklingsfrågor. Närmare 20 möten är nu inbokade i de möteslokaler som AlmeDalarna erbjuder den 3 och 4 juli.

– Jag ser fram emot att ta Dalarna till Visby i år. Almedalsveckan är ett viktigt forum att vara en del av och knyta kontakter på. Det ger möjligheter för vår region att driva för oss angelägna frågor och samtidigt visa vilken viktig lagspelare Dalarna är för att hela Sveriges utvecklingshjul ska snurra, säger Elsmari Julin.

Programpunkter 1 – 2 juli
Söndag den 1 juli
16:00 – 17:00. Det postgeografiska samhället: Borde vi få bo där vi vill?
20:00 AlmeDalarnas årliga midsommarfest med smörgåsbord i Hälsodalen. Öppet för alla!

Måndag den 2 juli
09:00 – 10:00. Regional, nationell eller global sjukvård? Sveriges utmaningar och möjligheter.
10:30 – 11:30. Framtidens karriärvägar är hotade av urbaniseringsmyten – hur byter vi spår?
12:00 – 13:00. Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter?
13:30 – 14:30. Working with Swedes: är den svenska kulturen ett hinder eller en möjlighet
för integration?
15:00 – 16:00. Från resmål till nytt hem – Kan besöksnäringen locka internationell kompetens?
16:30 – 17:30. Tillsammans för varje barn – Kan samverkan rädda barnen från psykisk ohälsa?

Programmet presenteras på almedalarna.se  

 

  jenny