I samband med Högskolecentrums jobb- och studiemässa på Folkets Hus i Ludvika arrangerar Dalarnas tio yrkeshögskoleanordnare den årliga ”Stora YH-dagen”. Dagens tema är närheten mellan YH-utbildning och arbetsliv.

Dalarna utbildningsanordnare och arbetsgivare har tillsammans arbetat fram högkvalitativa utbildningsansökningar. Hela 47 procent  av länets ansökningar om att få starta Yrkeshögskoleutbildning beviljades. Motsvarande siffra för landet är 27 procent.
– Eftersom yrkeshögskoleutbildningen är den utbildningsform som effektivast svarar mot arbetslivets kompetensbehov är YH-tilldelningen mycket glädjande för länet, säger Conny Danielsson, kompetensförsörjningsstrateg på Region Dalarna.

Skälen till Dalarnas höga tilldelningsgrad är flera men ett av de främsta är att länets yrkeshögskoleanordnare samarbetar för att identifiera utbildningsbehov och för att erbjuda ett kompletterande utbildningsutbud.
– Att ta fram en utbildning innebär oerhört mycket arbete för både utbildningsanordnare och arbetsgivare och det är därför betydelsefullt att länet bibehåller en hög verkningsgrad på ansökningarna. Samtidigt ska vi vara på det klara med att Dalarnas arbetsmarknad skulle mått bra av flera utbildningar, särskilt inom tillverkningsindustrin och besöksnäringen, säger Conny Danielsson.

Välkommen till Stora Yrkeshögskoledagen i Ludvika den 15 mars

Plats Ludvika Folkets Hus på Carlavägen 24

Tid: 10.00-13.30

Ytterligare information: Conny Danielsson, eller 023-77 70 35

  liemannen