Region Dalarna och Landstinget Dalarna förbereder regionbildning med start från den 1 januari 2019.

Den 23 april beslutade Landstingsfullmäktige att den nya regionorganisationen ska heta Region Dalarna och att logotypen, den visuella identiteten, ska vara enligt det förslag som Landstinget Dalarna tagit fram med dalahästen som symbol.

En förutsättning för att besluten ska genomföras är förstås att riksdagen senare i vår beslutar att Landstinget Dalarna ska få bilda region, enligt den proposition som regeringen har lagt fram.

Det nya namnet och logotypen kommer börja användas den 1 januari 2019 då den nya regionen föreslås bildas.

En övervägande majoritet av landstingsfullmäktige var för namnet Region Dalarna

Frågan om namnet avgjordes genom votering där 69 av de 83 ledamöter röstade för namnbytet. Nio röstade emot förslaget och tre avstod från att rösta. Två av ledamöter var frånvarande.

Logotypen kommer att finnas i fyra utföranden.

  jenny