Region Dalarnas direktion hade sammanträde 14 juni.

Policy om utlämnande av allmänna handlingar

Direktionen har beslutat om en ny policy för utlämnande av allmänna handlingar. Direktionen beslutade också att följa den statliga avgiftsförordningen när det gäller utlämnande av handlingar.

Direktionen tillstyrker förslag om regionbildning

Landstinget Dalarna planerar att 25 september ta beslut om att ansöka om att bilda en region med direktvalt parlament. Region Dalarna och länets kommuner är remissinstanser i ärendet och direktionen beslutade tillstyrka förslaget. I dagsläget är det, enligt gällande lag, Region Dalarna som har det regionala utvecklingsansvaret, ett ansvar som tas över av landstinget vid en regionbildning.

Region Dalarna fortsätter arbetet med regionalt exportcentrum

Direktionen har beslutat att Region Dalarna ska fortsätta driva projektet ”Regionalt Exportcentrum – Dalarna”. Projektet startades som en konsekvens av ett regeringsuppdrag och målet är att små och medelstora företag ska inspireras att satsa på den internationella marknaden.

Projekttiden är 20170101-20171231 och den totala budgeten är 805 000 kronor, varav Region Dalarna bidrar med 285 000 kronor. Tillväxtverket bidrar med resterande medel. Region Dalarnas stöd är villkorat med att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan.

Direktionens beslut i valärenden

Direktionen hade en rad valärenden att ta ställning till.

  • Niklas Henriksson (MP) valdes till ersättare i styrkommittén för delområdet Inre Skandinavien inom Interreg Sverige -Norge. Han ersätter Nils Gossas (MP).
  • Maja Gilbert Westholm (V) valdes till ersättare i övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge. Hon ersätter Lena Olsson (V).
  • Lars Isacsson (S) valdes till ledamot i Region Dalarnas råd för innovation och företagande. Han ersätter Kurt Podgorski (S).
  • Ordförande Abbe Ronsten (S) valdes att företräda Region Dalarnas aktier på AB Dalatrafiks bolagsstämma. Beslutet gäller mandatperioden ut. Ronsten valdes också att företräda Region Dalarna på AB Tranitios årsstämma. Även det beslutet gäller mandatperioden ut.
  liemannen