Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

En särskild satsning genomförs nu där Sveriges energi- och klimatrådgivare erbjuder privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

Det här är tredje året som Energimyndigheten samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen och göra energi- och klimatrådgivningen mer känd och erkänd.

Solceller

Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort behov av opartisk information ute i samhället. Rådgivarna kommer därför att hjälpa villaägare, bostadsrättföreningar och företag med fördjupad rådgivning hur de bäst går till väga för att installera egna solelsanläggningar.

– Inom solel arbetar rådgivarna för att öka medvetenheten om solceller i samhället. Priserna på solceller har minskat kraftigt, och idag är en solcellsanläggning en lönsam investering för många aktörer, även i Sverige, säger Alvar Palm, projektledare på Hållbar utveckling väst.

I Dalarna är det störst fokus på rådgivning inom solel.

– Ett 60-tal personer har fått personlig rådgivning av mig om solel, säger Niklas Andersson energi- & klimatrådgivare i Leksands, Rättviks, Gagnefs, Malung-Sälens och Vansbro kommuner. Vi har anordnat och deltagit i olika arrangemang där vi träffat intresserade privatpersoner och företag som sedan fått en personlig rådgivning.

Intresset för solel växer. Procentuellt ökar produktionen solel i samma takt som ökningen av laddningsbara bilar, vilket är en bra kombination. Vid arrangemanget, Sol i Dalarna, lockades så mycket som 150 besökare in på studiebesök till privatpersoner som installerat solel till hushållet.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Den som är intresserad av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivningen kan antingen ringa kommunens växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.

Mer om de nationella projekten

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar.

 

För frågor, kontakta:

Leksand, Rättvik, Gagnef, Malung-Sälen och Vansbro
Niklas Andersson
Tel: 0247-80329
www.leksand.se

Samordning från Region Dalarna
Mattias Ahlstedt
Tel: 023-777023
www.regiondalarna.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44

Nationella projektet om solel
Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
Tel: 076-502 09 93

Nationella projektet om hållbara transporter
Elin Törnwall, projektledare, Energikontoret i Mälardalen
Tel: 070-517 63 22

 

  jenny