Vi måste höja och säkerställa byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande om vi ska nå Sveriges energi- och klimatmål. Energikontor Dalarna, ByggDialog Dalarna och Energimyndigheten arrangerar två seminarier, i Falun och Mora den 30 november respektive den 1 december, om lågenergibyggande och kunskapssatsningen Energilyftet.

Energilyftet är en av fler kompetenshöjande insatser inom lågenergibyggande som Energimyndigheten driver . Det är en webbutbildning som syftar till att öka kunskaperna hos yrkesverksamma inom byggsektorn, om energimålen och om vad som krävs av deras och övriga aktörens arbetsinsats för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva.

Som ett första steg i utbildningen arrangerar Energikontor Dalarna två seminarier i Dalarna om lågenergibyggande, tillsammans med Energimyndigheten och ByggDialog Dalarna. Det ena tillfället hölls i Falun den 30 november.

– Deltagarna var bland annat tjänstemän från kommunen, fönster- och ventilationstillverkare, husbyggare och studenter, som diskuterade energisnålt byggande med stort intresse och engagemang, berättar Mattias Ahlstedt från Energikontor Dalarna.

För att uppnå Sveriges energi- och klimatmål, krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. Alla nya byggnader måste ha en betydligt lägre energianvändning än idag och samtidigt måste energianvändningen i befintliga byggnader sänkas.

Utbildningen Energilyftet handlar bland annat om att förstå skillnader mellan att bygga och renovera lågenergibyggnader och konventionella byggnader. Energilyftet riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Beställarna av byggprojekten har stora möjligheter att påverka resultatet av ny- och renoveringsbyggandet.

– Det är egentligen inte svårt att klara Boverkets byggregler och energikrav med god marginal, säger Mattias Ahlstedt. Men det handlar om att tänka lite mer långsiktigt och räkna på att de investeringar som görs med ett lågenergihus ger lägre energikostnader i långa loppet.

På torsdag den 1 december genomförs seminariet i Moraparken i Mora kommun mellan kl.09.00-15.00.

Kontakt: Mattias Ahlstedt, Energikontor Dalarna tel. 072-247 27 93, mattias.ahlstedt@regiondalarna.se

Läs mer om Energilyftet på Energimyndighetens webbplats.

 

 

  jenny