Region Dalarnas direktion hade ett extra sammanträde inplanerat 7 september, mötet skulle behandla kostnadsfördelningen inom kollektivtrafiken. Det mötet är nu inställt.

Arbetet med storregionbildningen har avancerat i och med  indelningskommitténs delbetänkande 30 juni 2016,  där Dalarna föreslås ingå i en Svealandsregion 20190101. Därför behövs fortsatt arbete i kollektivtrafikrådet med stöd av tjänstemän för att få fram ett förslag för direktionen att ta ställning till.

 

Leif Nilsson, ordförande

Sofia Jarl,  vice ordförande