Sveriges 15 regionala energikontor och Energimyndigheten har samarbetat inom projektet Regionala noder sedan 2015 för att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Nu fortsätter stöd och samarbetet i två år till.

Målet är att få företagen att arbeta på ett systematisk och strukturerat sätt med sin energianvändning, där energifrågorna får en större plats i den dagliga verksamheten. Samarbete och rådgivning ska bli en möjlighet att minska de hinder företagen kan uppleva för att energieffektivisera, och visa på vinsterna med att jobba med sin energianvändning.

Förlängt samarbete innebär fortsatt stöttning till företag som vill energieffektivisera. Genom projektet Regionala noder har Sveriges regionala energikontor hjälpt företag att komma igång att energieffektivisera.

Arbetet har skett genom att informera företag om fördelarna med energieffektivisering, och att berätta om de stöd som finns att söka hos Energimyndigheten. Energikontoren är ett stöd före, under och efter ansökan av dessa.

Fortsatt samarbete fram till 2020 ger möjlighet för fler företag – kontakta Energikontor Dalarna

Projektet skulle ha avslutats vid slutet av 2017, men kommer nu att få en fortsättning fram till 2020. Fokus för den nya perioden blir tätare samarbeten både med företag, organisationer och andra projekt som stödjer energieffektivisering i små och medelstora företag.

Det finns möjlighet för företag att få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få förslag utifrån den egna verksamheten på åtgärder. Många företag är redan igång och för dessa finns ytterligare stöd att söka för att ta arbetet vidare.

– Vi ser nu fram emot fler samarbeten med företag som vill energieffektivisera och att få visa på fördelarna med att ha kontroll på sin energianvändning, säger Amelie Sahlin, chef på Region Dalarnas samhällsbyggnadsenhet och verksamhetsansvarig för Energikontor Dalarna.

– Medvetenheten om var energin nyttjas är ett viktigt första steg, och något som kan skapa engagemang att gå vidare till nästa. Energikontor Dalarna står redo för företagare som är intresserade av att energieffektivisera eller vill veta mer om vilket stöd som finns att få.

Om Regionala noder

Projektet Regionala noder medfinansieras av EU genom det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom projektet stöttar Energimyndigheten i samverkan med energikontoren små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning. Detta stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

 

  jenny