Ewa Östmark har arbetat med Unga till arbete i Rättvik sedan våren 2012. Tidigare har hon bland annat jobbat och inom psykiatrin.
– Många av de kursdeltagare som jag kommer i kontakt med har ett bagage som är tungt, säger hon.

Många av hennes kursdeltagare berättar att de aldrig tidigare har haft någon som de har kunnat öppna sig inför, någon som har lyssnat på dem och frågat vad de vill med sina liv.
– Jag tror inte att ”ni där ute” på allvar kan förstå och ta in vilka förhållanden som många av mina ungdomar kommer ifrån. Många har inga bra förebilder och föräldrarna kan inte stötta sina ungdomar på ett konstruktivt sätt.
– Ibland tänker jag att vi borde ta in föräldrarna, för det är i hemmet som allt grundläggs. I många familjer går försörjningsstödet i bröstmjölken. Det är ett mönster som är svårt att bryta, säger hon.

Ställt krav

Ewa konstaterar dock att de flesta kan jobba om de bara får chansen, trots att många ungdomar i hennes grupper inte ens har haft betyg från grundskolan.

Ewa Östmark

Ewa Östmark

– Jag har ställt krav på dem och förväntat mig att de ska ta ansvar för upplägget av introduktionsveckorna. Det är så lätt att bara klaga om det är någon annan som styr och ställer. Här hos mig har alla fått lov att ta eget ansvar.
Tyvärr kommer inte samarbetet mellan arbetsförmedlingen och kommunen att fortsätta i Rättvik, där Ewa arbetar.
– Det är synd. Handläggaren på arbetsförmedlingen och jag har haft en bra relation men vi styrs av beslut som vi själva inte rår över.

Tätare samarbete

Ewa är heller inte helt nöjd med stödet från kommunen, hennes egen arbetsgivare.
– Utan Region Dalarnas engagemang hade det inte blivit någon verkstad här i Rättvik.
– Om jag får önska något för framtiden skulle det vara ett tightare samarbete med arbetsförmedlingen, att det fanns utrymme för två kursledare, mer handledning och utbildning samt att kursen fick en egen budget.