Direktionen tog inget beslut om skatteväxling för kollektivtrafiken.
— Vi behöver mer tid för att reda ut en del frågor innan vi kan lägga fram ett förslag, säger Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten (S).

Tanken var att direktionen skulle ta beslut om en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget för den framtida finansieringen av kollektivtrafiken, men så blev det inte. Istället beslutades om en extra direktion 17 maj.
– Målet är att vi ska ha ett färdigt förslag till det datumet, säger Abbe Ronsten.

Om skatteväxlingen ska kunna genomföras från och med 2018 krävs det att en ansökan är regeringen tillhanda senast 30 september. Men innan ansökan kan skickas in ska länets 15 kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige ta samma beslut. Dessa beslut ska dessutom vinna laga kraft.

  liemannen