EU-kommissionen har nu godkänt statsstödet på 250 miljoner kronor till charterflygplatsen i Sälen.
– Ett bra beslut och viktig för besöksnäringen i Dalarna, säger Abbe Ronsten (S), ordförande i Region Dalarna.

2014 beslutade regeringen att skjuta till 250 miljoner kronor till den planerade charterflygplatsen i Sälen. Men innan pengarna kan betalas ut måste EU-kommissionen godkänna stödet och det beslutet är nu taget, vilket innebär att bygget kan komma igång.
— Besöksnäringen är en av Dalarnas basnäringar och flygplatsen är ett viktigt steg för att branschen i den här delen av länet ska kunna fortsätta utvecklas och stärka sin konkurrenskraft, säger Abbe Ronsten.

Ökat tillgängligheten

Länsturismchef Lotta Magnusson vid Region Dalarna utvecklar resonemanget.
– För att klara av att nå en fördubbling av omsättningen inom besöksnäring från år 2010 till år 2020
krävs att vi ökar antalet besökare till Dalarna från utlandet och då är tillgänglighet en nyckelfaktor.
Att kunna flyga direkt in till dalafjällen kommer starkt bidra till tillgängligheten, säger hon.

Nya marknader

Charterflygplatsen öppnar nya marknader för Dalarnas besöksnäring, till exempel Mellaneuropa.
– Ett utökat upptagningsområden från destinationer inom två timmars flygtid kommer att bidra
till att fylla de stora investeringar i bäddar som planeras och byggs, säger Lotta Magnusson.

Själva flygplatsbygget finansieras av dels det stöd som EU-kommissionen nu godkänt och dels av näringslivet.

Region Dalarnas insats är att bygga en ny väg från Rörbäcksnäs fram till flygplatsen. Vägen finns med i länstransportplanen och är kostnadsberäknad till 100 miljoner kronor och byggstart är planerad till 2018.

  liemannen