Ingen storregion

Merparten av länets ledande politiker var på plats när Region Dalarna och Landstinget Dalarna arrangerade en remisskonferens om regionbildning i Tällberg 22 augusti. Förutom politiker deltog landshövdingen Ylva Thörn, näringslivsrepresentanter, kommunchefer med flera.

Förmiddagen inleddes med att civiliminister Ardalan Shekarabi (S) medverkade via videolänk. Han drog bakgrunden till den föreslagna reformen, att frågan utretts sedan 1967 och att regeringen anser att nuvarande indelning är otidsenlig.
Shekarabi fick en de frågor efter sitt anförande, bland annat vilka erfarenheter som finns från de redan gjorda regionbildningarna och vilka misstag som inte behöver upprepas.
– En erfarenhet från Västra Götaland är att det är jätteviktigt jobba med kommunernas inflytande, sade han.

Johan Krabb är huvudsekreterare i indelningskommitten och han berättade om arbetet så här långt.
– Dagens länsindelning har spelat ut sin roll. De flesta myndigheter och organisationer har övergett länen som gräns och många landsting har svårt ekonomiskt, sade han.

Förmiddagens sista punkt var när Göran Carlsson, Region Dalarnas och landstingets projektledare för regionbildningsfrågan, berättade om det lokala arbetet.

På eftermiddagen deltog professor Erik Westholm från Högskolan Dalarna, i övrigt låg fokus diskussioner om Dalarnas vidare arbete i frågan. Diskussionerna handlade bland annat om det kommunala inflytandet i en storregion. Göran Carlsson berättade att i Västra Götaland har det bildats fem kommunförbund som har representanter i regionens tillväxtberedning.
Landstingspolitikern Bengt Lindström (S) såg bildandet av kommunförbund  som en viktigt fråga. Även Älvdalens kommunalråd Peter Egardt (S) lyfte vilken påverkan en liten kommun kan ha i en storregion.
– Vi i Älvdalen kommer att hamna i utkanten, vi behöver hitta sätt att samarbeta mellan kommunerna, sade han.

Landstingsrådet Gunnar Barke (S) sammanfattade dagen så här:
– Ambitionen med dagen var att politikerna skulle lyssna, det gick väl sådär. Men jag har uppfattat att många tycker det varit en bra konferens,vi har fått in många synpunkter och det tar vi med oss i det kommande yttrandet, sade han och fortsatte:
– Vi kommer att göra färdigt yttrandet med ett klart ja till Region Svealand. I det här arbetet är det viktigt vi tänker på vad som är bra för Dalarna men också för hela den nya regionen.