Organisationer och företrädare för näringsliv hör nu av sig med höga förväntningar på att AlmeDalarnas arrangemang ska leverera även i år. De vill delta i paneldiskussioner där viktiga samtal om regionala utvecklingsfrågor förs.

42 talare står beredda inför årets upplaga av AlmeDalarna. Professorer, förbundssekreterare, debattörer, utredare, näringslivsföreträdare, myndighetsexperter, tidigare ministrar med flera medverkar i programmets sju publika paneldebatter.

Diskussionen om skräpytor och det postgeografiska samhället kommer att gå från höger till vänster med tuffa debattörer som Rebecca Weidmo-Uvell och Hela Sverige ska levas Terese Bengard. Och mittemellan står Region Dalarnas vice ordföranden Sofia Jarl och Dalarnas landshövding Ylva Thörn
– Det här bli sannolikt en av höjdpunkterna under AlmeDalarna, säger Amelie Sahlin chef för Samhällsbyggnadsenheten på Region Dalarna.

Våra företrädare i Dalarna som driver på utvecklingen av länets och Sveriges besöksnäring ställer upp med en tung och tongivande panel med Svenska turistföreningens generalsekreterare Magnus Ling, Claes Svedlindh, chef för Naturaenheten på Naturvårdsverket, Destination Sälenfjällens vd Charlotte Scott, Maud Olofsson, ordförande på Visita, regeringens utredare inom framtidens turism Britt Bohlin, Mark Baljeu, vd för Grönklittsgruppen, Almis vice vd Anna Hallberg och Johanna Danielsson från Kairos Future.

Handelskrig och skräpytor

AlmeDalarna finns på plats med spännande aktiviteter i Hälsodalen från söndag till tisdag, den 2 till 4 juli. Utöver skräpytor och besöksnäringens utveckling kommer diskussionerna handla om handelskrig, kommersialisering av naturreservat, nyindustrialisering, regional hälsopolitik, kunskapsurbanisering och investeringar i forskning och innovation. Måndagens hoper av debatter avslutas med Almedalsveckans stora regionpolitiska debatt.

Den som följer med till AlmeDalarnas midsommarfirande får i år träffa Nao, humaoiden som är kvällens side-kick till firandets moderator.

Hitta AlmeDalarna

AlmeDalarna tar plats i Hälsodalen vid St Hans Café i Visby den 2-4 juli.

Följ gärna diskussionerna på Facebook, Instagram och Twitter. Programmet hittar du i sin helhet på www.almedalarna.se

Kontakt

Amelie Sahlin, 023-77 70 08, chef samhällsbyggnadsenheten Region Dalarna
Carl Johan Ingeström, 070-654 52 96, VD Visit Dalarna AB

Fakta om AlmeDalarna 2017

  • 2015 beslutade politikerna i Region Dalarnas direktion att regionala aktörer och Dalarnas kommuner ska synliggöra och driva Dalarnas utvecklingsfrågor genom egna aktiviteter under Almedalsveckan.
  • Samverkansprojektet AlmeDalarna genomförs under 2016-2018.
  • Visit Dalarna AB är projektägare för AlmeDalarna sedan 2017. Region Dalarna medfinansierar med 50 procent. Övriga finansiärer är Visit Dalarna AB, Dalarna science park, Samarkand AB, Landstinget Dalarna, Almi GävleDala och länets kommuner.
  liemannen