Dalarna är Sveriges fjärde största turismlän. Nu bildas en ny stark organisation för hela Dalarnas besöksnäring – Visit Dalarna.

Torsdag den 16 mars undertecknar länets 15 kommuner, fyra destinationsbolag och Region Dalarna avtalen som ger Dalarna ett gemensamt bolag för länets besöksnäring och turismutveckling.
Därmed är en lång resa i hamn. Sedan år 2009 har Region Dalarna tillsammans med länets besöksnäring och kommuner utvecklat ett kluster inom besöksnäringen, Destination Dalarna.

– I och med bolagsbildningen av Nya Visit Dalarna får vi en mycket tydlig klustermotor, säger Lotta Magnusson som är länsturismchef på Region Dalarna. Vi får en samordning mellan lokal och regional nivå som ingen annan region i Sverige har.

Visit Dalarna AB ska ge Dalarnas besöksnäring ökade möjligheter att attrahera fler gäster från internationella marknader och få Dalarna att ligga i framkant vad det gäller utveckling och innovation.

Region Dalarnas nytillträdde ordförande Abbe Ronsten (s) var en av alla undertecknande parter.

– Jag ser att bildandet av vår gemensamma organisation kommer att göra Dalarna än starkare inom besöksnäringen än vi är idag. Med rådande utgångsläge som fjärde största turismlän i Sverige finns nu goda förutsättningar att bolaget ytterligare ska bidra positivt till besöksnäringens utveckling. Jag tänker då både på att det skapar attraktivitet i Sverige och i hela norra Europa, men också på att det kommer att kunna ge ytterligare arbetstillfällen inom branschen, säger Abbe Ronsten.

Mer om bildandet av nya bolaget i SVT Dalarna.

 

  jenny