Plusvarianterna är satsningen på Bergslagsbanan för att säkra de tunga transporterna samt flygplatsen i Sälen. Minusvarianten är att det inte blev mer pengar till Dalabanan.
Det säger Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson om den nationella transportplanen som presenterades på tisdagen.

Leif Nilsson berättar att Region Dalarna hade tre olika projekt som prioriterades extra i arbetet med att få resurser från den nationella planen.

• Flygplatsen i Sälen
• Dalabanan
• Gruv- och industritransporterna från främst Västerbergslagen och Borlänge

– Flygplatsen är väldigt positivt, pengarna från den nationella planen gör att flygplatsen blir verklighet. Region Dalarnas insats blir att ta 45 miljoner från länsplanen för att ordna vägen upp till flygplatsen, säger Nilsson som också är i stort sett nöjd med satsningen på Bergslagsbanan. Insatserna som planeras gör att de tunga transporterna från de planerade gruvorna och övrig tung industri garanteras.
– Att trygga de tunga transporterna från gruvorna och övrig industri känns väldigt bra. Men det är klart, nöjd blir man aldrig. Dubbelspår mellan Falun och Borlänge hade varit önskvärt men det är en enorm investering på tre miljarder kronor och staten orkade inte med allting, säger han.

Däremot är han inte alls nöjd över att det inte blev mer pengar till Dalabanan. Region Dalarnas bedömning är att målet med tvåtimmarstrafik Borlänge-Stockholm nu inte är möjligt på kort sikt. Det fattas någonstans 200-450 miljoner kronor för att målet ska bli verklighet.
– Det är en besvikelse. Vi ska träffa Trafikverket 29 april och då ska vi diskutera hur långt vi kommer, säger han.

En viktig satsning som inte fått samma mediala genomslag som till exempel diskussionerna runt Dalabanan, är storprojektet på ”Godsstråket” mellan Storvik och Dalslund. Det omfattar 692 miljoner kronor varav 519 miljoner läggs på sträckan Avesta-Dalslund. Förutom att kapaciteten att köra gods genom Bergslagen ökar, kommer satsningen också att gynna Dalabanan eftersom en kilometer av sträckan söder om Avesta-Krylbo är gemensam mellan Godsstråket och Dalabanan.
– En satsning som gynnar hela transportsystemet genom Bergslagen, konstaterar Leif Nilsson.
Sammantaget är han ganska nöjd med utfallet för Dalarna.
– Helhetsmässigt fick vi med mycket, både för vägar och järnväg.

Men infrastrukturen handlar inte enbart om den nationella planen, Dalarnas egen länstransportplan har också fått grönt ljus och den omfattar cirka 1,1 miljarder och handlar i huvudsak om infrastrukturprojekt som inte ingår i den nationella planen.
– Det är bra att vårt förslag accepterades, det finns väldigt viktiga projekt i länsplanen. Vägen till flygplatsen, riksväg 68 i Fors och riksväg 66 mellan Tandö och Bu, för att nämna några exempel, säger Leif Nilsson.

Satsningar i Dalarna från den nationella planen

Mer information:

Leif Nilsson, 070-646 19 10

Kent Söderlund, strateg infrastruktur, 023-77 70 65