Region Dalarnas framgångsrika Socialfondsprojekt ”Unga till arbete” avslutades i december 2017.  De flesta av Dalarnas kommuner har ändå fortsatt att jobba vidare med konceptet. Region Dalarna har bidragit med stöd vad gäller samordning av nätverket och ansvar för nätverksträffar.

Den andra nätverksträffen 2018 anordnades Den 25- 26 oktober på Villa Långbers i Tällberg, Ett 20-tal kursledare från Dalarnas kommuner deltog. Fokus på nätverksträffen låg på erfarenhetsutbyte, samverkan och kompetensutveckling. Medverkade gjorde bland annat Fornby folkhögskola, Fryshuset i Borlänge, Skönviks smärtrehabilitering och Älvdalens projekt ”Framsteg”.

Om projektet Unga till arbete
I projektet unga till arbete har deltagande kommuner genomfört ett program där unga får stöd och hjälp med att komma närmare arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Tanken är att de unga ska arbeta fram egna handlingsplaner, hitta praktikplatser och få ett stöd av en kursledare under tiden. Projektet har kunnat, visa mycket goda resultat; 60 procent av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier, 36 procent till arbete och 24 procent till studier. Läs mer

 

 

 

 

 

Arkiv – Unga till arbete

 

 

  maria