Foto: Stefan Bratt, Trafikverket.

Den nya sträckningen av riksväg 68 förbi Fors, är en förutsättning för att Stora Ensos kartongfabrik ska kunna expandera. Nu har den sex kilometer långa sträckningen invigts av Region Dalarnas förste vice ordförande, Sofia Jarl (C).
– Den här frågan har haft hög prioritet. Projektet är viktigt för både Dalarna och Sverige, säger hon.

Tidigare har riksväg 68 varit ett stort hinder för kartongfabrikens expansion men med den nya lösningen är det hindret eliminerat. Och Sofia Jarl säger att vägbygget är ett bra exempel på regional utveckling i samverkan mellan flera parter.
– Vägen är byggd tack vare gemensam finansiering via länstransportplanen (Region Dalarna), Avesta kommun och Stora Enso. Det här visar vilken styrka vi har när vi gör saker tillsammans för den regionala utvecklingen, säger hon.

Totalt har vägprojektet kostat cirka 145 miljoner kronor varav Region Dalarna (via länstransportplanen) står för cirka 115 miljoner kronor medan Avesta kommun och Stora Enso betalat cirka 15 miljoner kronor vardera.

Kartongfabriken i Fors är en av världens största och modernaste i sitt slag. Fabriken sysselsätter cirka 500 personer och Stora Enso har som mål att expandera.
– Det handlar om arbetstillfällen men även en verksamhet som utvecklar miljömässigt hållbara produkter, säger Sofia Jarl.