Vasaloppsvägen, riksväg 66 Östra Tandö-Bu samt länsväg 1053 till flygplatsen i Sälen. Det är tre av de större vägprojekten som Region Dalarnas direktion prioriterade i remissförslaget till länsplanen för 2018-2029.
– Behoven är jättestora och vi har fått prioritera hårt med tanke på de begränsade resurserna. Med det i åtanke tycker jag att länsplanen är väl avvägd, säger Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten (S).

Investeringarna i vägar och järnvägar styrs av två olika dokument, dels den nationella planen som regeringen tar beslut om och dels länsplanen som beslutas på regional nivå. I Dalarna är det Region Dalarna som ansvarar för länsplanen.

Den nationella planen bestämmer vilka investeringar som görs i:

  • Europavägar
  • Större riksvägar
  • Järnväg
  • Sjöfart
  • Flyg

Länsplanen bestämmer vilka investeringar som görs i övriga vägar (inklusive cykelvägar) och efter en lång process har direktionen enats om hur resurserna ska användas fram till 2029. Länsplanen har 1,128 miljarder kronor att fördela.
– Det är mycket pengar men ändå inte tillräckligt.

De tre största satsningarna från länsplanen är länsväg 1024-1025 (Vasaloppsvägen) med 140 miljoner kronor, riksväg 66 Östra Tandö-Bu (136 miljoner kronor) samt vägen till den nya flygplatsen i Sälen (129 miljoner kronor). Lägg till en stor ombyggnad av riksväg 70 genom Mora där länsplanen skjuter till pengar till den nationella planen (35 miljoner kronor av totalt 200 miljoner kronor).

– Att få ett bättre trafikflöde genom Mora är viktigt för lokalbefolkningen, de många besökarna och för miljön, säger Abbe Ronsten.

Flera av de större projekten är knutna till besöksnäringen i länets norra delar. Förutom de uppräknade projekten, finns också 80 miljoner kronor avsatta till förbättringar av riksväg 70 mellan Särnaheden-Idre.

-Dalarna är det största turismlänet utanför storstäderna och besöksnäringen är en av våra basnäringar och bra kommunikationer är avgörande för att den ska kunna fortsätta växa.

 

Större satsningar 2018-2029

Tillgänglighet/trafiksäkerhet Byggperiod Total kostnad (miljoner kronor) Från länsplan
Länsväg 1000 Orsa 2018 15 10
Länsväg 635 Halvarsgårdarna-Tunet 2018-2022 28 28
Riksväg 70 genom Mora 2019-2020 200 35
Riksväg 66 genom Ludvika 2019 12 12
Nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder
Länsväg 1053, flygplats Sälen 2018-2020 129 129
Rikväg 66 Östra Tandö-Bu 2020-2022 136 136
Länsväg 1024-1025 Vasaloppsvägen 2021-2025 210 140
Riksväg 66 länsgräns-Smedjebacken 2023-2029 210 20
Riksväg 70 Särnaheden-Idre 2026-2029 80 80
Riksväg 69 Uppbo-Trollbo 2026-2029 21 21
Riksväg 69 Vika-Hosjö 2026-2029 34 34

 

  liemannen