– Att jobba mot ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap är bland det viktigaste man kan göra.
Det säger Ingela Vestbro, delprojektledare för Region Dalarnas projekt Plugga Klart 2 vid VBU (Västerbergslagens utvecklingscenter).

Det är nätverksträff för Plugga Klart 2. Ett 20 tal personer från länets skolvärld träffas i Tällberg för att byta erfarenheter, diskutera och lägga upp planerna för projektets fortsättning.

VBU kom igång på allvar under vårterminen med Ingela Vestbro på deltid och Magnus Hellqvist på heltid. Utöver detta finns en ytterligare en person som jobbar deltid med projektet. Och att Plugga Klart 2 faktiskt är ett rejält resurstillskott, är något som uppskattas bland kollegorna.
– Många tycker vi belyser rätt saker och när vi presenterat projektet är många väldigt positiva, säger hon men konstaterar också att det funnits funderingar.
– Nu har många insett att det är ett tillskott, att Magnus är en heltidsresurs och att vi inte plockar resurser av någonting annat.

[caption id="attachment_10555" align="alignright" width="300"] Ingela Vestbro, Magnus Hellqvist[/caption]

Samverkan nödvändig

Ingela Vestbro jobbar normalt med KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och hon säger att samverkan mellan kommunernas (Ludvika och Smedjebacken) olika funktioner är en förutsättning för att det ska fungera.
– Vi har ett nära samarbete mellan KAA och Plugga Klart 2 och det är en framgångsfaktor att det hänger ihop. Vi jobbar mot rektorer, lärare, skolsköterskor, kuratorer, socialtjänst. Alla ska känna att det här kommer VBU till nytta, säger hon.

Skapa förtroende

Magnus Hellqvist har huvudansvaret för projektet vid VBU och är den som jobbar närmast eleverna. Han berättar hur det kan gå till när en elev får plats i Plugga Klart 2.
– När vi blir tilldelad en elev börjar vi med att träffa de som varit involverad i ärendet för att få en bild av situationen. Sedan kontaktar vi eleven och har ett möte, oftast utanför skolan. Det gäller att försöka skapa förtroende med eleven, det är ofta någon man inte träffat det kan ta några tillfällen innan personen vågar öppna upp sig, berättar han.

När relationen är skapad börjar det praktiska arbetet.
-Vi pratar om framtidsplaner, har eleven någon målsättning? Vi sätter delmål som är lätta att uppnå. Många har lågt förtroende för skolan och det gäller att bygga från var individen befinner sig just nu och skräddarsy ett paket med målet komma tillbaka till skolan, säger han.

Förändrar livet

Som alla andra projekt pågår Plugga Klart 2 under en begränsad tid men VBU ser långsiktigt på deltagandet.

– All vår personal har var med i Plugga Klart 1.  Vi ska fortsätta bygga på den utbildningen via kollegialt lärande med målet att det ska bli ett naturligt tänk hos personalen. Vi tror det är jätteviktigt att det är en levande diskussion om de här frågorna, säger Ingela Vestbro.

Magnus Hellqvist tillägger:
– Tanken har hela tiden varit att vi bygger för framtiden, säger han och framhåller att Plugga Klart 2 har givit honom en chans att jobba med frågor som han brinner för.
– För ett tag sedan hade jag ett möte med en elev som skulle in i projektet. Eleven var så nöjd och glad över den här chansen. Jag sade till min sambo att det inte är varje dag man får starta veckan med att förändra livet för en ungdom. Det känns som man gör nytta, säger han.

  liemannen