Onsdagen den 27 november arrangerades Plugga klarts stora spridningskonferens på Green Hotel i Tällberg. 150 deltagare fanns på plats. Bland dem fanns, utöver Plugga klarts alla projektskolor, Europeiska Socialfonden, Skolverket, AcadeMedia, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmarknadskunskap med flera.

På konferensen presenterades och fördes en dialog om att förebygga studieavbrott på gymnasiet. Projektets utvärderare och projektledningen presenterade också, ur olika perspektiv om hur projekten har arbetat för att förebygga studieavbrott.

Ett annat fokus låg på hur arbetet kan tas vidare efter projektslut. Under konferensen presenterades även en film där personer från deltagande skolor medverkat för att berätta om sitt deltagande i projektet, samt en bok om projektet ”Om mina ord kan hjälpa någon annan, vill jag gärna få berätta”, som Region Dalarna har tagit fram i samverkan med deltagande skolor och med stöd av Europeiska socialfonden.

-Det blev en fantastiskt finstämd och lärorik dag som avrundar ett treårigt gediget arbete på ett tjugotal skolor runtom i Dalarna. säger Karin Funcke, projektledare Plugga klart, samt författare till boken om projektet.

Läs mer om Plugga klart projekten
Här kan du läsa boken

150 deltagare på plats under konferensen.

Hans Pontusson, chef enheten Tillväxt vid Region Dalarna, gratulerar Karin Funcke, en av projektledarna för Plugga klart, efter bokrelease. Foto: Ulrika Rosén

 

Annelie Månsson, Karin Funcke och Hans From. Projektledare i Plugga klart. Foto: Ulrika Rosén

 

 

  maria