Efter sju år och närmare 3 700 unga kursdeltagare går Region Dalarnas projekt Unga till arbete nu i mål. Men kommunernas framgångsrika arbete tar inte slut. Unga till arbete ska leva vidare i kommunernas ordinarie verksamhet. Den 23 november hålls slutkonferensen om Unga till arbete i Tällberg.

Unga till arbete har varit en lyckosam satsning för Dalarna. Projektet har stöttat och hjälpt många tjejer och killar att bli mer redo för och ta steget ut i arbetslivet. Resultaten visar bland annat att över 62 procent av de som fullföljer programmet går vidare till arbete, studier eller skrivs in som sökande på arbetsförmedlingen.

Resultaten visar samtidigt att fortsatt arbete verkligen behövs för att unga i länet ska komma ur eller inte hamna i det utanförskap som det innebär att sakna både utbildning och jobb. Kursledare och samordnare i länets kommuner har under projekttiden utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt med väl fungerande nätverk och samverkansmodeller.

Mikael Källman, Ulrika Rosén och Göran Ehn är några av dem som har jobbat med Unga till arbete på Region Dalarna sedan projektet startade 2010.

–Det ger bra förutsättningar för kommunerna att kunna arbeta vidare för att ge ungdomarna det stöd de behöver, och Dalarna de arbetsföra ungdomar som länet behöver, säger Mikael Källman, Region Dalarnas projektledare i Unga till arbete.

Under konferensen presenteras projektresultat i en större kontext av samhällsutmaningar som länet står inför de närmaste åren, kopplat till bland annat hälsa, demografi och arbetsmarknad. Programmet varvas av föreläsningar, kursdeltagares och kursledares egna berättelser, tv-soffa och panel. Bland annat är Ungdomsslussen med och berättar om sin verksamhet inom Falu kommun.

Emma Nilsson och Rebecca Palenius berättade om sina erafenheter från att ha deltagit i Unga till arbete. Kalle Strand och Tobias Andersson informerade om verksamheten Ungdomsslussen i Falun.

 

Idag samlades kursledare, kursdeltagare, ansvariga vid kommuner, praktikhandledare, Region Dalarnas projektledning med flera för att presentera fina resultat och avsluta projektet under en konferens i Tällberg.

 

  jenny