Regeringsuppdraget och projektet Jämställd regional tillväxt är nu avslutat. Mycket har genomförts under de två år som uppdraget har pågått och projektet har skapat förutsättningar för ett hållbart och attraktivt Dalarna, där alla människor får växa och där olikheter är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Kunskapsnivån hos det regionala ledarskapet har ökat och även intresset och engagemanget för att arbeta vidare och skapa förändring hos de aktörer som driver utvecklingen i Dalarna framåt.

Regionala utvecklingsresurser ska fördelas likvärdigt till olika grupper, och genom projektet har en mer jämställd och jämlik fördelning blivit möjlig. Nya målgrupper har nåtts med information kring företagsstöd och i projektet har det skapats arbetssätt som kan spridas till flera verksamheter som arbetar med liknande frågor.

I projektet har det också genomförts en högskolekurs för företagsfrämjare kring normkritiskt bemötande, anordnats en seminarieserie, samt en konferens för att lyfta och belysa frågor om kopplingen mellan jämställdhet, inkludering och hållbar regional utveckling och tillväxt. Det har också gjorts ett arbete med styrdokument, samt ett gediget arbete inom analysområdet vilket har lett till bättre underlag för vårt arbete med regional utveckling.

Nu tar Region Dalarna ett ytterligare steg framåt i arbetet. En Handlingsplan är framtagen för hur Region Dalarna ska arbeta med jämställdhet inom uppdraget med regional utveckling under 2019 med målet att jämställdhet och intersektionalitet ska vara en integrerad del av allt arbete som görs för att främja hållbar tillväxt i Dalarna.

I filmen nedan berättar projektledare Elin Norrgård och deltagare i projektet om en del av det arbete som gjorts inom projektet. Har du frågor kring projektet eller kring hur Region Dalarna arbetar vidare med jämställdhet så är du välkommen att kontakta:

Elin Norrgård
Tel: 023 77 70 25
E – post: elin.norrgard@regiondalarna.se

  maria