Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten skakade idag vid lunch hand med EU- och handelsminister Ann Linde, som är på EU-handslagsturné över landet. EU-handslaget är ett åtagande som går ut på att öka delaktighet, kunskap och engagemang i EU-relaterade frågor. Falun, Borlänge, Hedemora och Säters kommuner ingick även de handslaget, liksom ett 30-tal andra svenska kommuner, myndigheter och organisationer redan gjort.

Från vänster i bilden: Hans Johansson Säters kommun, Ulf Hansson Hedemora kommun, Jan Boman Borlänge kommun, Ann Linde EU- och handelsminister, Abbe Ronsten Region Dalarna, Susanne Norberg Falu kommun.

Region Dalarna åtar sig därmed att genomföra SKL och SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier) halvdagsutbildning för att ge våra politiker och tjänstepersoner mer kunskap om EU. Detta kommer att ske som en del i genomförandet av Region Dalarnas agenda för internationalisering som går upp för beslut vid nästa direktionsmöte, den 25 oktober.

I agendan konstateras att EU är en del av vår vardag och därför har högsta prioritet i Region Dalarnas internationaliseringsarbete. Vi vill verka för kunskapshöjning hos politiker och tjänstepersoner om EU-perspektivet på våra sakfrågor. Vi ska öka delaktigheten i europeiska nätverk, organisationer, plattformar och projekt kopplat till våra ansvarsområden, vi ska vara aktiva och påverka för oss viktiga EU-beslut och samverka i lämpliga konstellationer, regionalt, nationellt och internationellt.

– Kunskap och förståelse för EU och för hur beslut som tas på EU-nivå påverkar lokal och regional nivå är en förutsättning för att kunna vara delaktig och påverka relevanta lagstiftningsprocesser, säger Ann Linde.

Detta var något som våra lokala politiker från de deltagande kommunerna kunde skriva under på. Undersökningar har gjorts där man konstaterat att 70% av våra svenska politiker tycker att de kan för lite om EU.

-Uppfattningen att EU inte går att påverka måste vi jobba bort, avslutade Abbe Ronsten.

  helenah