Under perioden januari till mars 2018 genomför Skolverket regionala dialoger om vuxenutbildning. Dialogerna genomförs i samarbete med kommunerna/regionerna och igår den 1 februari arrangerade Region Dalarna tillsammans med DalaWuvx (vuxenutbildning i Dalarna) en dialog på Region Dalarna i Falun.

Ett 40 – tal personer, bland annat chefer och rektorer inom kommunal vuxenutbildning, arbetsförmedling, regionala utvecklingsaktörer, samt politiker hade samlats för att bland annat diskutera kommunernas arbete med regional samverkan, rekrytering av elever, nyanländas utbildning och kompetensförsörjning, m.m. Skolverket informerade också om aktuella frågor inom ramen för pågående uppdrag.

-Dialogerna är viktiga för att vi på skolverket ska kunna fånga upp vad som sker ute i regionerna. De frågor skolverket har makt att förändra tar vi med oss tillbaka och ser över. Men vi erbjuder även stöd till regioner och kommuner i de frågor som behöver hanteras mer lokalt kopplat till vuxenutbildning, tex kompetensförsörjning,  säger Svante Sandell på skolverket.

Kompetensförsörjning och den generationsväxling Dalarna är i, var också något som särskilt lyftes under dialogen. Att skolorna kan erbjuda utbildning som matchar den kompetens som efterfrågas blir en viktig faktor för att säkra länets kompetensförsörjning. Att Dalarna också är ett av de län som är först ut med den stora generationsväxlingen gör att man behöver hitta fler vägar till kompetens.

Här blev det också fokus på Dala valideringscentrum som kan vara en väg till att på sikt kunna rekrytera. Dala valideringscentrum är en regional stödstruktur som skall skapa ökade förutsättningar för en effektiv och välfungerande validering av reell kompetens i Dalarna. Det innebär till exempel att personer som har tillgodogjort sig en utbildning i ett annat land ska kunna få den bedömd och på så sätt korta vägen till arbete. Validering ska även ge möjlighet för individer att få kompetens som man skaffat sig utanför de formella utbildningssystemen bedömd, erkänd och dokumenterad men strukturen behöver bli bättre.

-Med hänvisning till länets demografiska förutsättningar med fortsatt större grupper som lämnar arbetsmarknaden än som tillkommer samtidigt som länet och Sverige har en mycket stark tillväxt så finns stora behov av arbetskraft. Genom att öka förutsättningarna för att fler människor kan få sina tidigare kunskaper validerade så kan vi få ökad tillgång till den arbetskraft och kompetens som vi så väl behöver både nu och framledes. En väl fungerande Validering är därför en stor möjlighet att förstärka länets kompetensförsörjningssystem, säger Conny Danielsson, strateg i kompetensförsörjning på Region Dalarna

Dialogerna genomförs inom ramen för Skolverkets uppdrag om implementering av EU:s agenda för vuxnas lärande.

 

 

  maria