Tisdagen den 19 september samlar Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna politiker, tjänstepersoner, företagare och nationella uppdragsgivare för att diskutera miljö- och hållbarhetsarbetet i Dalarna, med sikte på Dalarnas miljömål och FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Miljömålskonferensen arrangeras i samband med att det nya åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål 2018-2021 är ute på remiss under hösten 2017. Vid konferensen kommer vi att höra hur nationella och regionala aktörer arbetar med miljöutmaningar och om deras nycklar till framgång.

Fokusområden under dagen kommer att vara:
– grön näringslivsutveckling
– miljön på den politiska agendan
– samhällsplanering för hållbar utveckling

Plats: Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge
Datum: 19 september 2017
Tid: 9.30 – 16.00

Media är välkomna att delta under hela dagen, eller delar av dagen.

Konferensens programpunkter

Ladda ner programmet med hålltider (pdf)

 • Sveriges miljömål och samhällets arbete för att nå dem.
  Hans Wrådhe, Naturvårdsverket
 • Vad betyder Agenda 2030 för Dalarnas hållbarhetsarbete?
  Ida Texell, Agenda 2030-delegationen och förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda.
 • Dalarnas miljöutmaningar – vad har vi åstadkommit och vad kan vi göra mer?
  Om det nya åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål. Magnus Eriksson och Anders Carlborg, miljömålssamordnare Länsstyrelsen
 • Viktiga åtgärder för Dalarnas miljö- och hållbarhetsarbete.
  Samhällsplanering, Tony Svensson Högskolan Dalarna/Byggdialog Dalarna,
  Transporter, Anna Lindström, Region Dalarna,
  Avfallsförebyggande och avfallshantering, Pär Johansson, Dala Avfall,
  Livsmedel och jordbruk, Martin Moraeus, ordf. LRF Dalarna
  Vattenförvaltning, Ann-Louise Haglund, Länsstyrelsen,
  Fäbodbruk, Kristian Olofsson, ordf. Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.
 • Miljön på den politiska agendan – ledarskap och politiskt ansvar.
  Dalapolitiker samtalar om miljöarbetet idag, hur vi tillsammans kan arbeta framöver och om ledarskapets betydelse.
  Deltagare:
  Åsa Wikberg ordf. samhällsbyggnadsnämnden Ludvika,
  Lars Isacsson kommunalråd Avesta,
  Peter Egardt kommunalråd Älvdalen,
  Richard Holmqvist ordf. Miljörådet Falun,
  Sofia Jarl vice ordf. Region Dalarna,
  Mats Dahlström, Region Dalarnas hållbarhetsråd, Kristina Svensson Landstingsfullmäktige.
 • Grön näringslivsutveckling.
  Näringslivet har en viktig roll i miljömålsarbetet och omställningen till ett hållbart samhälle. Under passet ges en inblick i hur näringslivet arbetar och kan arbeta med bl.a. nya innovativa lösningar och cirkulära affärsmodeller.
  Deltagare:
  Johanna Giorgi, Tillväxtverket,
  Jonas Larsson, SSAB,
  Sohrab Fadai, Företagarna Dalarna,
  Mikael Selander, Länsstyrelsen i Dalarnas län,
  Hans Pontusson, Region Dalarna.

 

  jenny